Các học thuyết tiến hóa cổ điển

Nguyễn Minh Hằng

Theo quan niệm hiện đại, ở các loài giao phối đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên chủ yếu là : 

Đỗ Nguyễn Như Bình
Đỗ Nguyễn Như Bình 1 tháng 6 2016 lúc 14:14

D

Bình luận (0)
Nguyen Thi Mai
Nguyen Thi Mai 1 tháng 6 2016 lúc 14:17

B

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
Đỗ Nguyễn Như Bình 1 tháng 6 2016 lúc 14:19

B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN