➻❥แฮ็กเกอร์
24 tháng 3 2016 lúc 20:38

Số 9 vào bên phải 1 số tức là số đó gấp lên 10 lần và thêm 9 đơn vị.

Số cần tìm là:

     (3294 - 9) : (10 - 1) = 365

                    Đáp số: 365

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN