Hoàng Đức Long

Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng về phía trái, chứng tỏ xe:

A. Đột ngột giảm vận tốc           

B. Đột ngột giảm vận tốc

C. Đột ngột rẽ sang trái  

D. Đột ngột rẽ sang phải

Vũ Thành Nam
15 tháng 2 2017 lúc 7:34

Đáp án D

Do quán tính nên khi ngồi trên ô tô hành khách thấy mình nghiêng người sang trái khi xe đột ngột rẽ sang phải.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng người sang trái, chứng tỏ xe:

A. Đột ngột giảm vận tốc

B. Đột ngột tăng vận tốc

C. Đột ngột rẽ sang trái.

D. Đột ngột rẽ sang phải.

Hoàng Đức Long

Một xe ô tô đang chuyển động thẳng thì đột ngột rẽ trái. Hành khách trên xe sẽ như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng.

A. Hành khách nghiêng sang phải

B. Hành khách nghiêng sang trái

C. Hành khách ngã về phía trước

D. Hành khách ngã về phía sau

Hoàng Đức Long

Một cục nước đá nằm yên trên mặt bàn trong toa tàu đang chuyển động thẳng đều. Hành khách ngồi cạnh bàn bỗng thấy cục đá trượt đi. Hỏi: Cục đá sẽ chuyển động về phía nào khi vận tốc tàu giảm đột ngột?

Hoàng Đức Long

Khi xe ô tô đang chuyển động trên đường đột ngột phanh (thắng gấp). Hành khách trên xe bị xô về phía trước là do

A. ma sát.   

B. quán tính.

C. trọng lực.  

D. lực đẩy.

Hoàng Đức Long

 Khi xe ô tô đang chuyển động trên đường đột ngột phanh (thắng gấp). Hành khách trên xe bị xô về phía trước là do

A. ma sát

B. quán tính

C. trọng lực

D. lực đẩy

Hoàng Đức Long

Khi xe ô tô đang chuyển động trên đường thì đột ngột phanh, hành khách trên xe bị xô vê phía trước là do

A . lực ma sát.

B. trọng lực.

C. quán tính.

D. lực đàn hồi

Hoàng Đức Long

Khi xe tăng tốc đột ngột, hành khách ngồi trên xe có xu hướng ngã về phía sau. Do:

A. Người có khối lượng quá lớn.

B. Do tác dụng của hai lực cân bằng.

C. Do quán tính.

D. Do lực đẩy của không khí.

Hoàng Đức Long

Một xe ô tô đang chuyển động thẳng thì đột ngột dừng lại. Hành khách trên xe sẽ như thế nào?

A. Hành khách nghiêng sang phải

B. Hành khách nghiêng sang trái

C. Hành khách ngả về phía trước

D. Hành khách ngả về phía sau

Hoàng Đức Long

Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng sang phải, chứng tỏ xe:

A. Đột ngột giảm vận tốc

B. Đột ngột tăng vận tốc.

C. Đột ngột rẽ sang phải

D. Đột ngột rẽ sang trái.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN