Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Nguyễn Minh Hằng

Gibêrelin có vai trò:

Hoàng Anh Thư
Hoàng Anh Thư 29 tháng 5 2016 lúc 11:42

a) làm tăng nguyên nhân chiều dài của các tế bào và chiều dài thân

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
Đỗ Nguyễn Như Bình 30 tháng 5 2016 lúc 16:55

a nha các bạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN