Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Văn Phong Đồng

Một lò xo có độ cứng k=50N/m.Khi bị kéo bằng lực 100N thì lò xo có chiều dài 52cm.Hỏi khi bị nén bằng lực 150N thì lò xo có chiều dài là bao nhiêu?

Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 28 tháng 11 2018 lúc 21:21

Gọi F1 là lực kéo 100N

Ta có: F1 = k . △l = k . |l - l0|

⇔ 100 = 50 . |52 - l|

⇔ l = 50

Gọi F2 là lực kéo 150N

=> F2 = k . |l - l0|

=> l = \(\dfrac{150}{50}+50\) =53

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN