Câu hỏi của Phan Thị Minh Trí - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí klhổng đóng mở
  2. b/ Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.
  3. c/ Sự đóng mở của lá cây trinh nữ khí klhổng đóng mở
  4. d/ Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại, khí klhổng đóng mở.
2 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.