Ôn tập cuối năm phần hình học

Nguyễn Thu Hằng

ABCD là hình chữ nhật. E thuộc AB. Trên tia dối của tia CB lấy I: góc EDI bằng 90 độ. Vẽ hình chữ nhật ADIK. Tính góc DBK?


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN