Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Trang Hoang Thu

Phân tích đa thức sau thành nhân tử :

a) a(b2+c2)+b(c2+a2)+c(b2+a2)-2abc-a3-b3-c3

Giang Thủy Tiên
Giang Thủy Tiên 18 tháng 7 2018 lúc 9:43

a(b2 + c2) + b(a2+ c2) + c(a2+ b2) − 2abc − a3 − b3 − c3

=a(b2 − 2bc + c2 − a2)+b(a2+2ac + c2− b2)+c(a2− 2ab + b2 − c2)

=a[(b − c)2 − a2] + b[(a + c)2− b2] + c[(a − b)2 − c2]

=a(c − b + a)(a + c − b )+ b(a + c − b)(a + b + c) + c(a − b + c)(a − b − c)

=(a + c − b)[a(c − b + a) + b(a + b + c) + c(a − b − c)]

=(a+c−b)(b+a−c)(c+b−a)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN