Violympic toán 7

Kudo Shinichi

1, Tìm x; y; z \(\in N\) biết: xyz + xy +yz + zx + x + y + z = 2017

2, Cho x; y; z \(\in N\) thỏa mãn: \(\dfrac{x+y\sqrt{7}}{x+z\sqrt{7}}\) là một số hữu tỉ.

Tìm x; y; z để:

a) \(x^2+y^2+z^2\) là số nguyên tố

b) \(x^2-2y^2+z^2=143\)

Lynk Lee
Lynk Lee 3 tháng 12 2017 lúc 14:37

Bài này lâu rùi sao ko mất đi thế ???

Bó tay ""

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN