Chương 6. Ngành Động vật có xương sống

Hà Đức Hiếu

Thế nào là hiện tượng thai sinh? Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh.

Nguyễn Trang Như
26 tháng 5 2016 lúc 12:58

 Thai sinh là hiện tượng động vật mang thai (phôi thai phát triển trong tử cung của cơ thể mẹ, nhận chất dinh dưỡng từ mẹ qua nhau thai) và đẻ con. 

Ưu điểm hiện tượng thai sinh:

-Thai sinh không bị lệ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng như các động vật có xương sống đẻ trứng. -Phôi được phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiện sống thích hợp cho phát triển. -Con non được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ không bị lệ thuộc vào thức ăn ngoài thiên nhiên

Bình luận (4)
Hà Như Thuỷ
18 tháng 3 2017 lúc 20:41

- Hiện tượng thai sinh là hiện tượng đẻ con có nhau thai.

- Ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh:

+ Thai sinh không bị lệ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng như các động vật có xương sống đẻ trứng. + Phôi được phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiện sống thích hợp cho phát triển. + Con non được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ không bị lệ thuộc vào thức ăn ngoài thiên nhiên.

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Hùng
18 tháng 3 2017 lúc 21:38

Thế nào là hiện tượng thai sinh

Thai sinh là hiện tượng động vật mang thai (phôi thai phát triển trong tử cung của cơ thể mẹ, nhận chất dinh dưỡng từ mẹ qua nhau thai) và đẻ con. Gặp ở thú bậc cao.

Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh.

- Thai sinh không bị lệ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng như các động vật có xương sống đẻ trứng. - Phôi được phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiện sống thích hợp cho phát triển. - Con non được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ không bị lệ thuộc vào thức ăn ngoài thiên nhiên. chúc bạn học tốt
Bình luận (0)
Bùi Mỹ Tâm
6 tháng 4 2017 lúc 9:00

lolang

Bình luận (2)
lê miu
16 tháng 4 2018 lúc 20:10

Bình luận (0)
~♡~☆~♡ Mưa~♡~☆~♡
24 tháng 4 2018 lúc 20:48

Hiện tượng thai sinh là:

* Hiện tượng thai sinh là hiện tượng đẻ con có nhau thai.

Ưu điểm của hiện tượng thai sinh so với đẻ trứng và noãn thai sinh là:

1. Phôi phát triển trong tử cung mẹ, lấy chất dinh dưỡng thông qua nhau thai nên nguồn dinh dưỡng chủ động, không phụ thuộc vào lượng noãn hoàng trong trứng.

2. Phôi phát triển bên trong cơ thể mẹ nên được bảo vệ khỏi nguy hiểm bên ngoài và có môi trường thuận lợi để phát triển.

3. Con non được nuôi bằng sữa mẹ nên không phải phụ thuộc vào lượng thức ăn từ môi trường bên ngoài.

P/S: Ko có sai đâu, chuẩn đó.

Bình luận (8)
Phạm Thị Như Tuyền
14 tháng 5 2018 lúc 20:21

-Thai sinh là hiện tượng động vật mang thai(phôi phát triển trong tử cung của cơ thể mẹ,nhật chất dinh dưỡng từ mẹ qua nhau thai)và đẻ con. Gặp ở thú bậc cao.

-Ưu điểm của hiện tượng thai sinh:phôi được nuôi dưỡng tốt qua nhau thai, được bảo vệ tốt hơn qua cơ thể mẹ, tỉ lệ phôi bị hao hụt thấp, con non được nuôi bằng sữa mẹ

-Đẻ trứng thụ tinh ngoài:tỉ lệ thụ tinh thấp,phôi không được bảo vệ tốt, tỉ lệ phôi bị hao hụt cao.

Bình luận (0)
Last Tomb
23 tháng 3 2019 lúc 19:26

-Thai sinh là hiện tượng động vật mang thai (phôi thai phát triển trong tử cung của cơ thể mẹ, nhận chất dinh dưỡng từ mẹ qua nhau thai) và đẻ con.

-Ưu điểm hiện tượng thai sinh:

+Thai sinh không bị lệ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng như các động vật có xương sống đẻ trứng. +Phôi được phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiện sống thích hợp cho phát triển. +Con non được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ không bị lệ thuộc vào thức ăn ngoài thiên nhiên.

Bình luận (0)
Hà Phí
17 tháng 5 2020 lúc 13:17

oho

Bình luận (0)
Hochocnuahocmai
26 tháng 5 2016 lúc 11:29

* Hiện tượng thai sinh là hiện tượng đẻ con có nhau thai.

+ Ưu điểm:

    - Thai sinh không lệ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng như động vật có xương sống đẻ trứng.

    - Phôi được phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiện sống thích hợp cho phát triển.

    - Con non được nuôi bằng sữa mẹ không bị lệ thuộc vào thức ăn ngoài tự nhiên.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN