Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng

Nguyễn Trà My

Giai đoạn nào trong vòng đời của côn trùng gây hại cho cây trồng nhiều nhất?Hiểu biết đó có ý nghĩa gì trong trồng trọt?

Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh 8 tháng 11 2019 lúc 20:25

Giai đoạn sâu trưởng thành gây hại cho cây trồng nhiều nhất.

Hiểu biết đó giúp chúng ta có những biện pháp thích hợp để phòng ngừa và diệt các loại sâu bệnh gây hại cho cây, phá hoại mùa màng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN