Bài 7. Áp suất

Lê Triệu Vy

Một bao gạo có trọg lượg 500N được đặt trên sàn nhà có diện tích tiếp xúc 0,5met vuong .Tính áp suất của bao gạo lên sàn nhà ?

Bạch Long Tướng Quân
Bạch Long Tướng Quân 14 tháng 11 2017 lúc 21:51

Áp suất của bao gạo lên sàn nhà là:

\(P=\dfrac{P}{S}=\dfrac{500}{0,5}=1000\left(N/m^3\right)\)

Vậy áp suất của bao gạo lên sàn nhà là: 1000N/m3.

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 14 tháng 11 2017 lúc 22:45

Ta có công thức tính áp suất :

\(p=\dfrac{F}{S}\)

Áp dụng côn thức ta có :

Áp suất của bao gạo tác dụng lên sàn nhà:

\(p=\dfrac{F}{S}=\dfrac{500}{0,5}=1000\left(Pa\right)\)

Vậy áp suất của bao gạo tác dụng lên sàn nhà là 1000Pa

Bình luận (0)
Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 14 tháng 11 2017 lúc 21:17

Aps suất của bao gạo lên sàn nhà là:

\(P=\dfrac{F}{S}=\dfrac{500}{0,5}=1000\) (N/m2)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN