Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Isaac Newton

Để làm 1 công việc cần huy động 40 người trong 20h . Nếu số người tăng thêm 8 thì thời gian hoàn thành công việc đó giảm được mấy người

1 người làm công việc đó cần số giờ là:

40.20=800 (giờ)

48 người làm công việc đó cần số giờ là:

800:48=16,6 (giờ)

Vậy 48 người làm xong công việc đó trong 16 giờ 36 phút

Bình luận (0)
Trần Thục Lê Ngân
Trần Thục Lê Ngân 4 tháng 8 2019 lúc 8:57

1 người làm công việc đó cần số giờ là:

40.20=800 (giờ)

48 người làm công việc đó cần số giờ là:

800:48=16,6 (giờ)

Vậy 48 người làm xong công việc đó trong 16 giờ 36 phút

tick cho mình nha mn

Bình luận (0)
Trần Thục Lê Ngân
Trần Thục Lê Ngân 5 tháng 8 2019 lúc 10:14
https://i.imgur.com/V6rvr9b.jpg
Bình luận (2)
Sky Sky
Sky Sky 10 tháng 8 2019 lúc 12:13

Gọi x là tg 48 người hoàn thành xong cv.Vì thời gian và số người tỉ lệ nghịch với nhau nên: x.48=20.40

=> x=50/3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN