Bài 14 : Phong trào cách mạng 1930 - 1935

Nguyễn Minh Hằng

Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt nam được triệu tập ở đâu ?

Chu Văn Long
Chu Văn Long 21 tháng 5 2016 lúc 22:56

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 6/1-7/2/1930 tại Cửu Long (Hong KongTrung Quốc). Người chủ trì Hội nghị làNguyễn Ái Quốc, với chức vụ là phái viên của Quốc tế Cộng sản.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN