Bài 38. Sự chuyển thể của các chất

Love Học 24

Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá ở 0 độ C và chuyển nó thành nước ở 20 độ C . Nhiệt độ nóng chảy riêng của nước đá là 3,4 . 105 J /kg và nhiệt dung riêng của nước là 4180 J / ( kg . K )

Love Học 24
20 tháng 5 2016 lúc 18:59

Ai biết giúp mình với !khocroi

Bình luận (0)
Love Học 24
20 tháng 5 2016 lúc 19:13
Bình luận (0)
Nguyễn Thế Bảo
20 tháng 5 2016 lúc 19:15

ukm

Bình luận (0)
Nguyễn Thế Bảo
20 tháng 5 2016 lúc 19:01

Bạn xem lời giải của mình nhé

Giải:

+ Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 0oC:

Q0 = λm

+ Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 0oC:

Q1 = cm (t1 – to)

+ Nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho 4kg nước đá ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 20oC là

Q = Q0 +  Q1

Q = λm + cm (t1 – to)

= 3,4.105.4 + 4180.4.(20 – 0)

= 1694400 J = 1694kJ

Chúc bạn học tốt!hihi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN