Bài 1. Chuyển động cơ học

Duy Ngọc

người ta dùng 1 ròng rọc cố định và 1 ròng rọc động để nâng 1 vật có trọng lượng P=500N lên cao 5m. Hiệu suất của ròng rọc là H=80%

Hãy tính:

a) công của lực kéo F

b) lực kéo F và đường đi của lực F

Nguyễn Trường Thọ
20 tháng 12 2017 lúc 8:59

a)Công nâng vật là:

Ai=P.h=500.5=2500(J)

Công của lực kéo là:

Atp=\(\dfrac{A_i.100\%}{H\%}=\dfrac{2500.100\%}{80\%00}\) =3125(J)

b.Lực kéo F là:

F=\(\dfrac{P}{2}=\dfrac{500}{2}\) =250(N)

Vì lợi hai lần về lực nên sẽ thiệt 2 lần về đương đi, nên:

s=2h=2.5=10(m)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN