OSIRIS_Lê Quốc Đại
9 tháng 3 2016 lúc 19:43

cau8 3.5giờ

cau9 58km

câu10 648hinh

dung 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
bui trungkien

Để đánh số trang một cuốn sách người ta phải dùng tất cả 612 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang ? Trả lời: Cuốn sách đó có  trang.

Câu hỏi 8:

Một cái bể không có nước, nếu chỉ mở vòi I chảy vào bể thì sau 6 giờ bể đầy; nếu chỉ mở vòi II thì sau 9 giờ bể đầy. Khi bể không có nước, người ta mở vòi I chảy một thời gian sau đó đóng vòi I đồng thời mở vòi II chảy tiếp cho đến khi đầy bể. Biết tổng thời gian hai vòi chảy đầy bể là 6 giờ 30 phút. Hỏi thời gian vòi I chảy nhiều hơn vòi II là bao nhiêu ? Trả lời: Thời gian vòi I chảy nhiều hơn vòi II là  giờ.

Câu hỏi 9:

Người ta xếp 1000 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn. Hỏi nếu đem sơn 4 mặt của hình lập phương lớn thì có nhiều nhất bao nhiêu hình lập phương nhỏ không sơn mặt nào ? Trả lời: Số hình lập phương nhỏ không sơn mặt nào nhiều nhất là  hình.

Câu hỏi 10:

Lúc 7 giờ, một người đi từ A đến B với vận tốc 40km/giờ. Cùng lúc đó, một người khác đi từ B về A với vận tốc 50km/giờ. Biết quãng đường AB dài 120,5km và C là một vị trí trên quãng đường AB mà khi người đi từ A đến C thì người đi từ B đã đi qua C trước đó 12 phút. Tính độ dài quãng đường AC. Trả lời: Độ dài quãng đường AC là  km.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN