Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Gấu Con

Trộn V1 lít dd H2SO4 1,5M vs V2 lít dd NaOH 2M thu được 800ml dd A . Tính V1 , V2 biết 800ml dd A có thể hòa tan 15,3 g Al2O3 ( giả sử pha trộn không làm thay đổi thể tích dung dịch)

Hồ Hữu Phước
28 tháng 10 2017 lúc 6:11

\(n_{H_2SO_4}=1,5V_1mol\)

\(n_{NaOH}=2V_2mol\)

-Ta có V1+V2=0,8(I)

\(n_{Al_2O_3}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{15,3}{102}=0,15mol\)

H2SO4+2NaOH\(\rightarrow\)Na2SO4+H2O

-Nếu 2 chất phản ứng vừa đủ sản phẩm chỉ có Na2SO4 không phản ứng với Al2O3. Nên bài toán có 2 trường hợp:

-Trường hợp 1: H2SO4

H2SO4+2NaOH\(\rightarrow\)Na2SO4+H2O

V2.....\(\leftarrow\)2V2

\(n_{H_2SO_4\left(dư\right)}=1,5V_1-V_2\)

Al2O3+3H2SO4\(\rightarrow\)Al2(SO4)3+3H2O

\(n_{Al_2O_3}=\dfrac{1}{3}n_{H_2SO_4}=\dfrac{1,5V_1-V_2}{3}mol\)

-Theo đề ta có: \(\dfrac{1,5V_1-V_2}{3}=0,15\rightarrow1,5V_1-V_2=0,45\)(II)

Giải hệ (I,II) có V1=0,5 và V2=0,3

-Trường hợp 2: NaOH dư

H2SO4+2NaOH\(\rightarrow\)Na2SO4+H2O

1,5V1\(\rightarrow\)3V1

\(n_{NaOH\left(dư\right)}=2V_2-3V_1mol\)

Al2O3+2NaOH\(\rightarrow\)2NaAlO2+H2O

\(n_{Al_2O_3}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH}=\dfrac{2V_2-3V_1}{2}\rightarrow\)\(\dfrac{2V_2-3V_1}{2}=0,15\rightarrow2V_2-3V_1=0,3\)(III)

Giải hệ (I,III) có V1=0,26 và V2=0,54

-Vậy có 2 đáp án:

+V1=0,5 và V2=0,3

+V1=0,26 và V2=0,54

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN