Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Gấu Con

Hòa tan (m)g kali vào 150g dd KOH 10% . Sau khi pứ kết thúc thu được dd mới có nồng độ 13,4% . Tính m

Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 27 tháng 10 2017 lúc 21:54

Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Nguồn: Internet

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN