Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Gấu Con

A: là dd H2SO4 , B là dd NaOH . Cho 50ml B thu được dd C ( có CM H2SO4 trong C=0,6M) . cho 50 ml A vào 150 ml B thu được dd D ( CMNaOH trong D =0,2M ). Tính CMA và CMB


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN