Câu hỏi của Nan Hayclap - Vật lý lớp 10

Lúc 6h sáng, một người đi xe đạp từ thành phố A đến thành phố B dài 114km với vận tốc 18km/h. Lúc 7h, một xe máy đi từ thành phố B về thành phố A với vận tốc 30km/h. Trên đường có một người đi bộ lúc nào cũng cách đều xe đạp và xe máy, biết rằng người đó cũng xuất phát lúc 7h. hỏi:
a, Vận tốc của người đó

b, Người đó di theo hướng nào?

c,Điểm khởi hành của nười đó cách A bao nhiêu km

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.