Nguyễn Quốc Khánh
1 tháng 3 2016 lúc 8:26

Tổng 2 số là:

2375 x 2=4750

Vì viết thêm chữ số 3 vào bên trái số bé thì được số lớn nên hiệu 2 số là 3000

Số bé là:

(4750-3000):2=875

Vậy số bé là 875

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN