Bài 11: Biểu diễn ren

My Anh Nguyen

Giống và khác nhau của ren trong và ren ngoài

Mina Hoàng
10 tháng 10 2017 lúc 21:59

Ren ngoài là ren được hình thành ở mặt ngoài của chi tiết

Ren trong là ren được hình thành ở mặt trong của chi tiết

Bình luận (0)
nguyen thi khanh doan
11 tháng 10 2017 lúc 21:18

Ren ngoài được hình thành trong chi tiết .. đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm... đường chân ren đuoc vẽ hở nặng 1/4 vẽ bằng nét liền đậm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN