Bài 12 : Sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp

Đào Quốc Huy

Cô giáo bắt nộp bài kiểm tra mà khó quá. Các bạn giúp mình với . Đề: tại sao dệt may của Việt Nam được các nước phát triển tiêu thụ ở thị trường nước ngoài nhưng nhân dân việt Nam vẫn chưa chấp nhận tiêu thụ các sản phẩm của nước mình(việt nam)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN