Câu hỏi của Sam Sam - Vật lý lớp 0

Thả 1 quả cầu = sắt có khối lượng là 0,5 kg đã được nung nóng tới 100 độ C vào 1 cốc nước ở 15 độ C, sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và nước là 27 độ C:
a) Tính nhiệt lg do quả cầu tỏa rabucminh
b) Tính khối lượng nước trong cốcvui

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.