Ôn tập lịch sử lớp 7

thu thương

Vì sao Quang Trung lại chọn tết Kỉ Dậu để đánh quân Thanh

Trần Quỳnh Mai
9 tháng 5 2016 lúc 20:35

-Lợi dụng sự chủ quan,kiêu ngạo của địch,khi chúng chiếm được Thăng Long một cách dễ dàng. -Đánh đòn bất ngờ lớn đối với quân địch khi đang vào dịp Tết Kỷ Dậu,chúng đang vui vẻ đón Tết. Quang Trung cũng phán đoán : quân Thanh sẽ nghĩ quân ta cũng phải ăn Tết nên cứ thanh thản không phòng thủ .Từ đó mà quân thừa cơ ra đòn chớp nhoáng tấn công toàn diện vào dịp Tết Kỉ Dậu. 

Bình luận (0)
Như Nguyễn
9 tháng 5 2016 lúc 20:46

- Lợi dụng sự chủ quan, kiêu ngạo của địch.

- Đánh đòn bất ngờ lớn đối với quân địch khi chúng đang vào dịp Tết Kỉ Dậu và khi chúng vui vẻ đón Tết. Quang Trung cũng phán đoán quân Thanh sẽ nghĩ quân ta cũng phải ăn Tết nên cứ thanh thản không phòng thủ. Từ đó mà quân ta thừa cơ ra đòn chớp nhoáng tấn công toàn diện vào dịp Tết Kỉ Dậu.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN