Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Hàn Vũ
Hàn Vũ 23 tháng 9 2017 lúc 13:40

Có 2x3-3x2+3x-1

= 2x3-x2-2x2+x+2x-1

= x2(2x-1)-x(2x-1)+(2x-1)

=(2x-1)(x2-x+1)

Bình luận (0)
Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 23 tháng 9 2017 lúc 14:57

mk có cách làm khác( áp dụng hđt)

2x3 - 3x2 + 3x -1 = x3 + (x3 - 3x2+3x-1) = x3 +(x-1)3

= (2x-1)(x2-x+1) ( tổng các lập phương)

( bn tham khảo)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN