Ôn tập lịch sử lớp 7

Ngọc Lam

nêu vai trò của lê lợi và nguyễn trãi trong cuộc khởi nghĩa lam sơn ?

 

Nguyễn Tâm Như
8 tháng 5 2016 lúc 19:31

Vai trò của Nguyễn Trãi: Là nhà cố vấn, là người phò tá đắc lực của Lê Lợi, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của nghĩa quân

Vai trò của Lê Lợi: 

- Chống lại và đánh đuổi nhà Minh xâm lược - Kết thúc 20 năm đô hộ của nhà minh - Hướng dẫn và dẫn dắt quân khởi nghĩa để có được những trận thắng - Lê lợi đã đóng góp nhiều công sức vào các trận đanh - Chấp nhận hi sinh để đánh đuổi quân xâm lược và chọn được một đội quân sĩ dũng cảm 

Bình luận (3)
Nguyễn Đỗ Minh Khoa
29 tháng 3 2017 lúc 20:08

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bình luận (0)
Quynh Nguyen
23 tháng 4 2017 lúc 11:12

cái này có phải là đánh giá công lao của lê lợi và nguyễn trãi hk z bạn

Bình luận (0)
He Doe Hi
8 tháng 5 2017 lúc 18:24

bạn học trường nào vậy

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
23 tháng 1 2018 lúc 20:09

Ông là người đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, cùng với Lê Lợi góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc kháng chiến

Bình luận (0)
Naruto Uzumaki
29 tháng 4 2019 lúc 22:22

* Lê Lợi

-Chống lại và đánh đuổi nhà Minh xâm lược -Kết thúc 20 năm đô hộ của nhà minh -Hướng dẫn và dẫn dắt quân khởi nghĩa để có được những trận thắng -Lê lợi đã đóng góp nhiều công sức vào các trận đanh -Chấp nhận hi sinh để đánh đuổi quân xâm lược và chọn được một đội quân sĩ dũng cảm * Nguyễn Trãi

Ông là người đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, cùng với Lê Lợi góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc kháng chiến

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ridofu Sarah John

1. Cuộc khởi nghĩa chống quân Minh do Lê Lợi và Nguyễn Trãi nổ ra vào thời gian nào? ở đâu?

A. năm 1417, ở Lam Sơn- Thanh Hóa

B. năm 1418, ở Chí Linh- Thanh Hóa

C. năm 1418, ở Lam Sơn- Thanh Hóa

D. Năm 1418, ở Lam Sơn- Hà Tĩnh

2. Để cứu chủ tướng Lê Lợi trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì?

A. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến

B. Giúp Lê Lợi đóng quân an toàn

C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng

D. Câu B và C đúng.

3. Chiến thắng nào quyết định trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

A.Tốt Động-Chúc Động (1426)

B. Chi Lăng-Xương Giang (1427)

C. Chí Linh (1424)

D. Diễn Châu (1425)

4. Khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài trong khoảng thời gian nào sau đây?

A. 1418-1428     B. 1417-1427      C. 1418-1427       D.1417-1428

5. Nước Đại Việt thời Lê Thánh Tông cả nước chia thành:

A. 12 đạo       B. 12 lộ           C.12 phủ           D. 13 đạo thừa tuyên

6. Dưới thời Lê Sơ hệ tư tưởng nào sau đây chiếm vị trí độc tôn?

A. Phật Giáo    B. Nho Giáo     C. Thiên chúa Giáo        D. Đạo giáo

7. Vị vua nào anh minh nhất thời Lê sơ?

A. Lê Thái Tổ     B. Lê Thánh Tông      C. Lê Thái Tông             D. Lê Nhân Tông

8. Thời Lê Sơ Ngô Sĩ Liên đã viết tác phẩmnào sau đây?

A. Đại Việt sử kí     B. Đại Việt sử kí toàn thư

C.Sử kí tục biên    D. cả A và B

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN