Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Son Goku

VD PTHH: 2H2S+3O2 dư\(\rightarrow\)2SO2 + 2H2O

thì O2 dư ở đây có nghĩa là gì O2 không có đc ko và 1 số chất khác nữa trong PTHH mik cx thấy chất dư.

Như Khương Nguyễn
Như Khương Nguyễn 20 tháng 9 2017 lúc 19:12

Trả lời :

Nếu \(O_2\) thiếu thì thu được S

\(2H_2S+O_2-t^0->2S+2H_2O\)

Khi \(O_2\) dư thì thu được khí SO\(_2\) , là vì khi phản ứng tạo ra S , S tiếp tục phản ứng với oxi dư sau phản ứng tạo ra khí \(SO_2\)

\(2H_2S+3O_{2\left(dư\right)}-t^0->2SO_2+2H_2O\)

P/S : ý sau thì không hiểu lắm

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN