Biến đối đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai (Tiếp theo)

Nguyễn My

Rút gọn biểu thức:

A= \(\dfrac{\sqrt{15}-\sqrt{12}}{\sqrt{5}-2}-\dfrac{1}{2-\sqrt{3}}\)

Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 3 tháng 9 2017 lúc 13:15

căn ký hiệu là v nhé

v15=v3.v5; v12= 2.v3 thay vào có:

A = v3 - 1/(2-v3) = (2v3-3-1)/(2-v3)

= 2(v3-2) / (2-v3) = -2

Bình luận (0)
Trần Trung Nguyên
Trần Trung Nguyên 18 tháng 12 2018 lúc 20:50

\(A=\dfrac{\sqrt{15}-\sqrt{12}}{\sqrt{5}-2}-\dfrac{1}{2-\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}\left(\sqrt{5}-\sqrt{4}\right)}{\sqrt{5}-2}-\dfrac{2+\sqrt{3}}{\left(2-\sqrt{3}\right)\left(2+\sqrt{3}\right)}=\dfrac{\sqrt{3}\left(\sqrt{5}-2\right)}{\sqrt{5}-2}-\dfrac{2+\sqrt{3}}{4-3}=\sqrt{3}-\left(2-\sqrt{3}\right)=\sqrt{3}-2-\sqrt{3}=-2\)

Vậy A=-2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN