XxWaffes Tùng QuânxX
13 tháng 2 2016 lúc 18:44

bc sao mà bằng a, ac làm sao mà bằng b ... 1 cái là cạnh 1 cái là góc mà

Bình luận (0)
Thái Hoàng Thục Anh
13 tháng 2 2016 lúc 18:53

Tùng quân : BC = a, AC=b 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho tam giác ABC cân tại A có A ^ = 100 o ,BC=a,AC=b. Về phía ngoài tam giác ABC vẽ tam giác ABD cân tại D có A D B ^ = 140 o . Tính chu vi tam giác ABD theo a và b

A. 2a + b

B. a - b

C. 2a - b

D. 2a - 2b

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN