Bài 44. Bài luyện tập 8

Quỳnh Anh

Bài 3: Một dung dịch CuSO4 có KL riêng D = 1,206 g/ml . Từ 165,84 ml dung dịch này, người ta thu đk 56,25 kết tinh CuSO4. 5H2O. Xác định nồng độ & của dung dịch CUSO4 đã dùng.

Bài 4

A là dung dịch H2SO4 0,2M , B là dung dịch H2SO4 0,5M

a) Trộn A và B theo tỉ lệ thể tích VA : Vb = 2: 3 được dung dịch C. Xác định nồng độ mol của C

b) Phải trộn A và B theo tỉ lệ thể tích ntn để được dung dịch H2SO4 0,3M ?

Linh Phương
Linh Phương 31 tháng 8 2017 lúc 20:05

Bài 44. Bài luyện tập 8

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN