Bài 7 : Ôn tập

Tu Nguyen

Sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về học tập

Dâu Tây
5 tháng 5 2016 lúc 17:45

1. Học, học nữa,học mãi2.Học thầy không tày học bạn3.Học ăn học nóihọc gói học mở4.Học một biết mười 

Bình luận (1)
Dương Thu Hiền
5 tháng 5 2016 lúc 17:55
  
  
  

 

Bình luận (0)
Dương Thu Hiền
5 tháng 5 2016 lúc 18:03

TỤC NGỮ: - Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi. - Học ăn học nói, học gói học mở. - Học hay cày biết. - Học một biết mười. - Học thầy chẳng tầy học bạn. - Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu. - Ăn vóc học hay. - Bảy mươi còn học bảy mươi mốt. - Có cày có thóc, có học có chữ. - Có học, có khôn. - Dao có mài mới sắc, người có học mới nên. - Dẫu rằng thông hoạt, chẳng học cũng hư đời, tài chí bằng trời, chẳng học cũng là phải khổ. - Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng. - Dốt đến đâu học lâu cũng biết. - Đi một ngày đàng học một sàng khôn. - Hay học thì sang, hay làm thì có. - Học để làm người. - Học hành vất vả kết quả ngọt bùi. - Học khôn đến chết, học nết đến già. CA DAO: - Học là học biết giữ giàng Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung. - Làm người mà được khôn ngoan Cũng nhờ học tập mọi đường mọi hay Nghề gì đã có trong tay Mai sau rồi cũng có ngày ích to. - Học là học để làm người Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi. - Học trò học hiếu học trung Học cho đến mực anh hùng mới thôi. - Học là học để mà hành Vừa hành vừa học mới thành người khôn. - Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi. DANH NGÔN: - Không những phải học ở sách, mà còn phải học ở cuộc sống nữa. ( N. CRÚP-XCAI-A ) - Học, học nữa, học mãi. ( V.I.LÊ-NIN ) - Bất kì người nào tôi gặp cũng có chỗ hơn tôi, đáng cho tôi học. ( PA-SCAN ) - Chúng ta phải tiếp thu và học tập ở những người đi trước chúng ta và cả những người đồng thời với chúng ta. Ngay cả thiên tài cực kì vĩ đại cũng không thể tiến xa được nếu chỉ muốn lấy mọi thứ từ thế giới nội tâm của riêng mình. ( G. GỚT ) - Con người phải suốt đời trau dồi cho mình có kiến thức ngày càng rộng thêm. ( A. LU-NA-SÁC-XKI ) - Người học trò mà không định vượt thầy thì thật đáng thương. ( LÊ-Ô-NA ) - Người hỏi về điều mình chưa biết là nhà bác học; người xấu hổ không dám hỏi là kẻ thù của chính mình. ( A. NA-VÔI )

 

 

Bình luận (0)
Dương Thu Hiền
5 tháng 5 2016 lúc 18:10
Học một biết mườiLuyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.Học đâu hiểu đó.Lúc thấy việc không học hỏi, khi thi thố mới hối hận. (D.N)Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khoá tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời ( D.N )Học thầy học bạn, vô vàn phong lưu.Học hay cày biết.Học ăn học nói, học gói học mởĂn vóc học hay .Bảy mươi còn học bảy mươi mốt.Có cày có thóc, có học có chữ.Học thầy chẳng tày học bạn.Dao có mài mới sắc, người có học mới nên.Dốt đến đâu học lâu cũng biết.Hay học thì sang, hay làm thì có.Học hành vất vả kết quả ngọt bùi.Dốt đặc còn hay hơn chữ lỏng.Học khôn đến chết, học chết đến già.
Bình luận (0)
Nguyen Thi Mai
5 tháng 5 2016 lúc 18:24

100000000000% Nguyễn Tâm Như copy mạng

Bình luận (0)
nguyễn thanh dung
4 tháng 6 2016 lúc 9:09

- Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi. - Học ăn học nói, học gói học mở. - Học hay cày biết. - Học một biết mười. - Học thầy chẳng tầy học bạn. - Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu. - Ăn vóc học hay. - Bảy mươi còn học bảy mươi mốt. - Có cày có thóc, có học có chữ. - Có học, có khôn. - Dao có mài mới sắc, người có học mới nên. 

- Dẫu rằng thông hoạt, chẳng học cũng hư đời, tài chí bằng trời, chẳng học cũng là phải khổ. - Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng. - Dốt đến đâu học lâu cũng biết. - Đi một ngày đàng học một sàng khôn. - Hay học thì sang, hay làm thì có. - Học để làm người. - Học hành vất vả kết quả ngọt bùi. - Học khôn đến chết, học nết đến già. CA DAO: - Học là học biết giữ giàng Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung. - Làm người mà được khôn ngoan Cũng nhờ học tập mọi đường mọi hay Nghề gì đã có trong tay Mai sau rồi cũng có ngày ích to. - Học là học để làm người Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi. - Học trò học hiếu học trung Học cho đến mực anh hùng mới thôi. - Học là học để mà hành Vừa hành vừa học mới thành người khôn. - Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi. DANH NGÔN: - Không những phải học ở sách, mà còn phải học ở cuộc sống nữa. ( N. CRÚP-XCAI-A ) - Học, học nữa, học mãi. ( V.I.LÊ-NIN ) - Bất kì người nào tôi gặp cũng có chỗ hơn tôi, đáng cho tôi học. ( PA-SCAN ) - Chúng ta phải tiếp thu và học tập ở những người đi trước chúng ta và cả những người đồng thời với chúng ta. Ngay cả thiên tài cực kì vĩ đại cũng không thể tiến xa được nếu chỉ muốn lấy mọi thứ từ thế giới nội tâm của riêng mình. ( G. GỚT ) - Con người phải suốt đời trau dồi cho mình có kiến thức ngày càng rộng thêm. ( A. LU-NA-SÁC-XKI ) - Người học trò mà không định vượt thầy thì thật đáng thương. ( LÊ-Ô-NA ) - Người hỏi về điều mình chưa biết là nhà bác học; người xấu hổ không dám hỏi là kẻ thù của chính mình. ( A. NA-VÔI )

Bình luận (0)
Le Mai Phuong
22 tháng 3 2017 lúc 20:15
NHỮNG CÂU CA DAO VỀ HỌC TẬP HAY NHẤT:

– Học là học biết giữ giàng Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung.

– Làm người mà được khôn ngoan Cũng nhờ học tập mọi đường mọi hay Nghề gì đã có trong tay Mai sau rồi cũng có ngày ích to.

– Học là học để làm người Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi.

– Học trò học hiếu học trung Học cho đến mực anh hùng mới thôi. – Học là học để mà hành Vừa hành vừa học mới thành người khôn.

– Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi.

NHỮNG CÂU TỤC NGỮ VỀ HỌC TẬP Ý NGHĨA:

– Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.

– Học ăn học nói, học gói học mở.

– Học hay cày biết.

– Học một biết mười.

– Học thầy chẳng tầy học bạn.

– Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu.

– Ăn vóc học hay.

– Bảy mươi còn học bảy mươi mốt.

– Có cày có thóc, có học có chữ. – Có học, có khôn.

– Dao có mài mới sắc, người có học mới nên.

– Dẫu rằng thông hoạt, chẳng học cũng hư đời, tài chí bằng trời, chẳng học cũng là phải khổ.

– Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng.

– Dốt đến đâu học lâu cũng biết.

– Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

– Hay học thì sang, hay làm thì có.

– Học để làm người.

– Học hành vất vả kết quả ngọt bùi.

– Học khôn đến chết, học nết đến già.

Danh ngôn về học tập hay và ý nghĩa:

- Người ta thường nói gộp chung khoa học và kiến thức. Đây là một ý kiến sai lệch. Khoa học không chỉ là kiến thức mà còn là ý thức, cũng chính là bản lĩnh vận dụng kiến thức.

KLEILOYEV (NGA)

- Có học vấn không có đạo đức như một kẻ xấu; có đạo đức không có học vấn như một người thô bỉ.

Roosevelt (Mỹ)

- Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng.

Franklin (Mỹ)

- Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.

BILL GATES

- Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.

N.Mandela
Bình luận (0)
Nguyễn Phương Linh
10 tháng 8 2017 lúc 20:30

TỤC NGỮ: - Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi. - Học ăn học nói, học gói học mở. - Học hay cày biết. - Học một biết mười. - Học thầy chẳng tầy học bạn. - Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu. - Ăn vóc học hay. - Bảy mươi còn học bảy mươi mốt. - Có cày có thóc, có học có chữ. - Có học, có khôn. - Dao có mài mới sắc, người có học mới nên. - Dẫu rằng thông hoạt, chẳng học cũng hư đời, tài chí bằng trời, chẳng học cũng là phải khổ. - Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng. - Dốt đến đâu học lâu cũng biết. - Đi một ngày đàng học một sàng khôn. - Hay học thì sang, hay làm thì có. - Học để làm người. - Học hành vất vả kết quả ngọt bùi. - Học khôn đến chết, học nết đến già. CA DAO: - Học là học biết giữ giàng Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung. - Làm người mà được khôn ngoan Cũng nhờ học tập mọi đường mọi hay Nghề gì đã có trong tay Mai sau rồi cũng có ngày ích to. - Học là học để làm người Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi. - Học trò học hiếu học trung Học cho đến mực anh hùng mới thôi. - Học là học để mà hành Vừa hành vừa học mới thành người khôn. - Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi.

DANH NGÔN: - Không những phải học ở sách, mà còn phải học ở cuộc sống nữa. ( N. CRÚP-XCAI-A ) - Học, học nữa, học mãi. ( V.I.LÊ-NIN ) - Bất kì người nào tôi gặp cũng có chỗ hơn tôi, đáng cho tôi học. ( PA-SCAN ) - Chúng ta phải tiếp thu và học tập ở những người đi trước chúng ta và cả những người đồng thời với chúng ta. Ngay cả thiên tài cực kì vĩ đại cũng không thể tiến xa được nếu chỉ muốn lấy mọi thứ từ thế giới nội tâm của riêng mình. ( G. GỚT ) - Con người phải suốt đời trau dồi cho mình có kiến thức ngày càng rộng thêm. ( A. LU-NA-SÁC-XKI ) - Người học trò mà không định vượt thầy thì thật đáng thương. ( LÊ-Ô-NA ) - Người hỏi về điều mình chưa biết là nhà bác học; người xấu hổ không dám hỏi là kẻ thù của chính mình. ( A. NA-VÔI )

Bình luận (0)
Hoàng Tuấn Hưng
13 tháng 8 2017 lúc 13:11

– Học là học biết giữ giàng Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung.

– Làm người mà được khôn ngoan Cũng nhờ học tập mọi đường mọi hay Nghề gì đã có trong tay Mai sau rồi cũng có ngày ích to.

– Học là học để làm người Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi.

– Học trò học hiếu học trung Học cho đến mực anh hùng mới thôi. – Học là học để mà hành Vừa hành vừa học mới thành người khôn.

– Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi.

Tổng hợp những câu ca dao - tục ngữ về học tập hay nhất -2 NHỮNG CÂU TỤC NGỮ VỀ HỌC TẬP Ý NGHĨA:

– Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi.

– Học ăn học nói, học gói học mở.

– Học hay cày biết.

– Học một biết mười.

– Học thầy chẳng tầy học bạn.

– Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu.

– Ăn vóc học hay.

– Bảy mươi còn học bảy mươi mốt.

– Có cày có thóc, có học có chữ.

– Có học, có khôn.

– Dao có mài mới sắc, người có học mới nên.

– Dẫu rằng thông hoạt, chẳng học cũng hư đời, tài chí bằng trời, chẳng học cũng là phải khổ.

– Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng.

– Dốt đến đâu học lâu cũng biết.

– Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

– Hay học thì sang, hay làm thì có.

– Học để làm người.

– Học hành vất vả kết quả ngọt bùi.

– Học khôn đến chết, học nết đến già.

Bình luận (0)
Chibi Usa
13 tháng 9 2017 lúc 16:36

NHỮNG CÂU CA DAO VỀ HỌC TẬP HAY NHẤT: – Học là học biết giữ giàng Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung. – Làm người mà được khôn ngoan Cũng nhờ học tập mọi đường mọi hay Nghề gì đã có trong tay Mai sau rồi cũng có ngày ích to. – Học là học để làm người Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi. – Học trò học hiếu học trung Học cho đến mực anh hùng mới thôi. – Học là học để mà hành Vừa hành vừa học mới thành người khôn. – Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi. images NHỮNG CÂU TỤC NGỮ VỀ HỌC TẬP Ý NGHĨA: – Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi. – Học ăn học nói, học gói học mở. – Học hay cày biết. – Học một biết mười. – Học thầy chẳng tầy học bạn. – Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu. – Ăn vóc học hay. – Bảy mươi còn học bảy mươi mốt. – Có cày có thóc, có học có chữ. images – Có học, có khôn. – Dao có mài mới sắc, người có học mới nên. – Dẫu rằng thông hoạt, chẳng học cũng hư đời, tài chí bằng trời, chẳng học cũng là phải khổ. – Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng. – Dốt đến đâu học lâu cũng biết. – Đi một ngày đàng học một sàng khôn. – Hay học thì sang, hay làm thì có. – Học để làm người. – Học hành vất vả kết quả ngọt bùi. – Học khôn đến chết, học nết đến già.

Bình luận (1)
Trần Ly
13 tháng 12 2017 lúc 16:35

có công mài sắt,có ngày nên kim

học 1 biết 10

Bình luận (0)
dep naruto
12 tháng 2 2020 lúc 20:04

TỤC NGỮ: - Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi. - Học ăn học nói, học gói học mở. - Học hay cày biết. - Học một biết mười. - Học thầy chẳng tầy học bạn. - Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu. - Ăn vóc học hay. - Bảy mươi còn học bảy mươi mốt. - Có cày có thóc, có học có chữ. - Có học, có khôn. - Dao có mài mới sắc, người có học mới nên. - Dẫu rằng thông hoạt, chẳng học cũng hư đời, tài chí bằng trời, chẳng học cũng là phải khổ. - Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng. - Dốt đến đâu học lâu cũng biết. - Đi một ngày đàng học một sàng khôn. - Hay học thì sang, hay làm thì có. - Học để làm người. - Học hành vất vả kết quả ngọt bùi. - Học khôn đến chết, học nết đến già. CA DAO: - Học là học biết giữ giàng Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung. - Làm người mà được khôn ngoan Cũng nhờ học tập mọi đường mọi hay Nghề gì đã có trong tay Mai sau rồi cũng có ngày ích to. - Học là học để làm người Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi. - Học trò học hiếu học trung Học cho đến mực anh hùng mới thôi. - Học là học để mà hành Vừa hành vừa học mới thành người khôn. - Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi. DANH NGÔN: - Không những phải học ở sách, mà còn phải học ở cuộc sống nữa. ( N. CRÚP-XCAI-A ) - Học, học nữa, học mãi. ( V.I.LÊ-NIN ) - Bất kì người nào tôi gặp cũng có chỗ hơn tôi, đáng cho tôi học. ( PA-SCAN ) - Chúng ta phải tiếp thu và học tập ở những người đi trước chúng ta và cả những người đồng thời với chúng ta. Ngay cả thiên tài cực kì vĩ đại cũng không thể tiến xa được nếu chỉ muốn lấy mọi thứ từ thế giới nội tâm của riêng mình. ( G. GỚT ) - Con người phải suốt đời trau dồi cho mình có kiến thức ngày càng rộng thêm. ( A. LU-NA-SÁC-XKI ) - Người học trò mà không định vượt thầy thì thật đáng thương. ( LÊ-Ô-NA ) - Người hỏi về điều mình chưa biết là nhà bác học; người xấu hổ không dám hỏi là kẻ thù của chính mình. ( A. NA-VÔI )

Bình luận (0)
Nguyễn Tâm Như
5 tháng 5 2016 lúc 17:47

TỤC NGỮ: - Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi. - Học ăn học nói, học gói học mở. - Học hay cày biết. - Học một biết mười. - Học thầy chẳng tầy học bạn. - Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu. - Ăn vóc học hay. - Bảy mươi còn học bảy mươi mốt. - Có cày có thóc, có học có chữ. - Có học, có khôn. - Dao có mài mới sắc, người có học mới nên. - Dẫu rằng thông hoạt, chẳng học cũng hư đời, tài chí bằng trời, chẳng học cũng là phải khổ.- Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng. - Dốt đến đâu học lâu cũng biết. - Đi một ngày đàng học một sàng khôn. - Hay học thì sang, hay làm thì có. - Học để làm người. - Học hành vất vả kết quả ngọt bùi. - Học khôn đến chết, học nết đến già. CA DAO: - Học là học biết giữ giàng Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung. - Làm người mà được khôn ngoan Cũng nhờ học tập mọi đường mọi hay Nghề gì đã có trong tay Mai sau rồi cũng có ngày ích to. - Học là học để làm người Biết điều hơn thiệt biết lời thị phi. - Học trò học hiếu học trung Học cho đến mực anh hùng mới thôi. - Học là học để mà hành Vừa hành vừa học mới thành người khôn. - Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài Cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi. DANH NGÔN: - Không những phải học ở sách, mà còn phải học ở cuộc sống nữa. ( N. CRÚP-XCAI-A ) - Học, học nữa, học mãi. ( V.I.LÊ-NIN ) - Bất kì người nào tôi gặp cũng có chỗ hơn tôi, đáng cho tôi học. ( PA-SCAN ) - Chúng ta phải tiếp thu và học tập ở những người đi trước chúng ta và cả những người đồng thời với chúng ta. Ngay cả thiên tài cực kì vĩ đại cũng không thể tiến xa được nếu chỉ muốn lấy mọi thứ từ thế giới nội tâm của riêng mình. ( G. GỚT ) - Con người phải suốt đời trau dồi cho mình có kiến thức ngày càng rộng thêm. ( A. LU-NA-SÁC-XKI ) - Người học trò mà không định vượt thầy thì thật đáng thương. ( LÊ-Ô-NA ) - Người hỏi về điều mình chưa biết là nhà bác học; người xấu hổ không dám hỏi là kẻ thù của chính mình. ( A. NA-VÔI )

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN