Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

nguyenthingocuyen

cho 6,72 gam canxioxit ( CaO ) tác dụng hoàn toàn với nước thu được dung dịch canxihidroxit CaOH2 dẫn 1, 1792 lít khí cacbonic (CO2 ) vào dung dịch trên được canxicacbonac (CaCO3) và nước

a, viết pthh xảy ra

b, tính khối lượng canxihidroxit tạo thành

c,tính khối lượng canxicacbonac

Rain Tờ Rym Te
9 tháng 8 2017 lúc 22:43

\(n_{CaO}=\dfrac{6,72}{56}=0,12\left(mol\right)\)

\(n_{CO_2}=\dfrac{1,1792}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

\(CaO+H_2O\rightarrow Ca\left(OH\right)_2\)

0,12 --------------> 0,12

\(Ca\left(OH\right)_2+CO_2\underrightarrow{t^o}CaCO_3+H_2O\)

0,12 0,05 ------------> 0,05

lập tỉ số: \(n_{Ca\left(OH\right)_2}:n_{CO_2}=0,12>0,05\)

=> Ca(OH)2 dư , CO2 hết

\(n_{Ca\left(OH\right)_2\left(dư\right)}=0,12-0,05=0,07\left(mol\right)\)

\(m_{Ca\left(OH\right)_2\left(dư\right)}=0,07.74=5,18\left(g\right)\)

\(m_{CaCO_3}=0,05.100=5\left(g\right)\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Trọng Nhân

Đề 15:1) Nguyên tử Y nặng gấp hai lần nguyên tử Canxi. Tính nguyên tử khối của Y và cho biết Y thuộc nguyên tố nào ? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.2) Thế nào là đơn chất ? Cố những loại đơn chất nào ? Cho VD. Nêu đặc điểm cấu tạo của đơn chất ?3) Thế nào là khối lượng mol ? Tính khối lượng mol của:a) Khí metan biết phan tử gồm 2C và 4H.b) khí sunfua biết phân tử gồm 2H và 1S.4) Đốt cháy m gam kim loại ngôm trong không khí cần tiêu tốn 9,6g oxi người ta thu được 20,4g nhôm oxita) Viết phương trình phản ứngb) Tìm khối lượng Đề 16:1) Hòa tan hoàn toàn 5,6g sắ ( Fe) vào dung dịch Axit clohidric ( HCl ) thu được sắt ( II ) clorua ( FeCl2 ) và khí Hidro ( H2)a) Tính khối lượng của FeCl2 tạo thành sau phản ứng ?b) Tính thể tích khí Hidro ( ở đktc ) tạo thành sau phản ứng ?2) Để đốt cháy 16g chất X cần dùng 44,8 lít oxi ( ở đktc ) Thu được khí Co2 vào hơi nước theo tỉ lệ số mol 1:2. Tính khối lượng khí CO2 và hơi nước tạo thành ?3) Thế nào là nguyên tử khối ? Tính khối lượng bằng nguyên tử cacbon của 5C, 11Na, 8Mg4)Nguyên tử X nặng gấp 1,25 lần nguyên tử oxi. Tính nguyên tử khối của X và cho biết X thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.5) Hãy so sánh xem nguyên tử oxi nặng hay nhẹ hơn, bằng bao nhiêu lần so với :a) Nguyên tử đồngb) Nguyên tử C6) Cho 5,6g sắt tác dụng hết với dung dịch axit clohidric ( HCl). Sau phản ứng thu được 12,7g sắt (II) clorua ( FeCl2) và 0,2g khí hidro ( đktc)a) Lập PTHH của phản ứng trên.b) Viết phương trình khối lượng của Phản ứng đã xảy rac) Tính khối lượng của axit sunfuric đã phản ứng theo 2 cách

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN