Nguyen MinhHuyen
29 tháng 1 2016 lúc 20:39

Ta có: 2015,2016 : 8,6 = 234.32.........

Vì thế nên y là số tự nhiên lớn nhất bé hơ 234,32.

Vậy y là 234

Bình luận (0)
Nguyễn Bùi Đại Hiệp
29 tháng 1 2016 lúc 20:39

y là :

2015.2015:8.6=234.325

   Đáp số :234.325

Bình luận (0)
Trần Khôi Nguyên
24 tháng 3 2019 lúc 14:25

Y bằng 234 đấy

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN