FOREVER

Khi đun nóng, khối lượng riêng của chất lỏng tăng hay giảm? Giải thích?

Chipu khánh phương
29 tháng 4 2016 lúc 8:28

Khi đun nóng, KLR của chất lỏng giảm . Vì khi đun nóng chất lỏng nóng lên và nở ra , thể tích V tăng , nhưng khối lượng m không đổi => KLR giảm

Bình luận (0)
Dương Hoàng Minh
29 tháng 4 2016 lúc 9:21

khi đun nóng khối lượng riêng của chất lỏng giảm vì nước bốc hơi màhihi

Bình luận (0)
Nguyễn Thế Bảo
29 tháng 4 2016 lúc 17:54

Ta có khói lượng riêng của chất lỏng là \(D=\frac{m}{V}\), mà khi đun nóng chất lỏng thì khối lượng giữ nguyên, thể tích tăng => m giữ nguyên, V tăng => D giảm.

Vậy khi đun nóng một chất lỏng thì khối lượng riêng của chất lỏng đó giảm.

Chúc bạn học tốt!hihi 

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
29 tháng 4 2016 lúc 19:13

Khi đun nóng ,khối lượng của chất lỏng tăng .Vì khi nhiệt độ tăng (hay giảm)thì thể tích các chất lỏng của tăng hay giảm .

Note 1:thể tích chính là khối lượng của chất lỏng.

Note 2 :các chất lỏng khác nhau thì co dãn vì nhiệt khác nhau

Bình luận (2)
Phạm Chí Cường
3 tháng 5 2016 lúc 21:21

Khi đun nóng, khối lượng riêng của chất lỏng giảm

Vì khi đun nước sẽ sôi mà khhi sôi nước sẽ bốc hơi.

=>Thể tích nước sẽ giảm khi đun nóng

Bình luận (0)
Lê Ngọc Thiên Anh
24 tháng 4 2018 lúc 15:37

khi đun nóng khối lượng riêng của chất lỏng giảm

-Vì chất lỏng nở ra khi nóng lên và công thức tính khối lượng riêng:D=m/v

-Khi đun nóng lượng chất lỏng,chất lỏng nở ra,thể tích(v)tăng,còn khối lượng(m) không đổi nên khối lượng riêng (D) giảm

Đúng đấy bạn!Nếu đúng cho mình 1like nghe!haha

Bình luận (0)
Lương Đinh Trí Dũng
6 tháng 5 2018 lúc 10:22
https://i.imgur.com/3hGyYHI.jpg
Bình luận (0)
Lương Đinh Trí Dũng
6 tháng 5 2018 lúc 10:29

khi đun nóng khối lượng riêng của chất lỏng

Ta có khối lượng riêng của chất lỏng là khối lượng riêng bằng khối lượng chia cho thể tích

vậy thể tích tăng, khối lượng ko giảm mà khối lượng riêng giảm

kết luận khi đun nóng thì khối lượng riêng của chất lỏng đó giảm

Bình luận (0)
Trần Tuấn kiệt
15 tháng 5 2018 lúc 20:21

khi đun nóng thể tích của các chất tăng .=> KLR của chất đó giảm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN