Nguyễn Thanh Hằng

Khẩu hiệu “Thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” thể hiện trong cuộc chiến đấu chống Pháp ở đô thị nào?

A. Thành phố Đà Nẵng.                          

B. Thành phố Vinh

C. Thành phố Hà Nội.                             

D. Thành phố Hải Phòng.

Phạm Thị Diệu Hằng
26 tháng 1 2019 lúc 15:10

ĐÁP ÁN C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng

Khẩu hiệu “Thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” thể hiện trong cuộc chiến đấu chống Pháp ở đô thị nào?

A. Thành phố Đà Nẵng.

B. Thành phố Vinh

C. Thành phố Hà Nội.

D. Thành phố Hải Phòng.

Nguyễn Thanh Hằng

Trong cuộc chiến đấu ở đô thị, thành phố nào kìm chân địch lâu nhất ?

A. Hải Phòng, Đà Nẵng.

B. Hải Phòng, Huế, Nam Định.

C. Hà Nội.

D. Vinh.

Nguyễn Thanh Hằng

Trong cuộc chiến đấu ở các đô thị, thành phố nào kìm chân địch lâu nhất?

A. Hải phòng, Đà Nẵng.

B. Hải Phòng, Huế, Nam Định.

C. Hà Nội.

D. Vinh.

Nguyễn Thanh Hằng

Trong cuộc chiến đấu ở các đô thị, thành phố nào kìm chân địch lâu nhất?

A. Hải phòng, Đà Nẵng

B. Hải Phòng, Huế, Nam Định

C. Hà Nội. 

D. Vinh

Nguyễn Thanh Hằng

Mục tiêu chủ yếu của Mĩ trong cuộc tập kích chiến lược đường không bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố cuối năm 1972 là gì?

A. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước. 

B. Ngăn chặn sự chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam. 

C. Giành thắng lợi quân sự quyết định, buộc ta phải kí một hiệp định có lợi cho Mĩ. 

D. Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Nguyễn Thanh Hằng

Loại vũ khí nào là biểu tượng cho tinh thần “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” của quân dân Hà Nội trong cuộc chiến đấu cuối năm 1946 - đầu năm 1947?

A. Xe tăng 

B. Bộc phá 

C. Bom ba càng 

D. Lựu đạn

Nguyễn Thanh Hằng

Trong thời kì đầu kháng chiến chống Pháp, thành phố nào đã kìm được chân địch lâu nhất?

A. Hà Nội.

B. Nam Định.

C. Huế.

D. Đà Nẵng.

Nguyễn Thanh Hằng

Trong thời kì đầu kháng chiến chống Pháp, thành phố nào đã kìm được chân địch lâu nhất?

A. Hà Nội.

B. Nam Định.

C. Huế.

D. Đà Nẵng

Nguyễn Thanh Hằng

Tháng 3 - 1929, tổ chức nào được thành lập tại số nhà 5D phố Hàm Long, Hà Nội?

A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

B. Chi bộ Cộng sản đầu tiên. 

C. Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn. 

D. Việt Nam Quốc dân Đảng.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN