được bỏ trống

đặc điểm bộ móng guốc ? 

Nguyễn Minh Anh
Nguyễn Minh Anh 25 tháng 4 2016 lúc 20:56

đặc điểm bộ móng guốc:

- Số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối mỗi ngón có bao sừng gọi là guốc

- Chân cao, trục ống chân, cổ chân, bàn chân và ngón chân gần như thẳng hàng

- Di chuyển nhanh, diện tích tiếp xúc với đất hẹp nên chạy nhanh

Bình luận (0)
Last Tomb
Last Tomb 23 tháng 3 2019 lúc 19:23

-Đặc điểm của bộ móng guốc:

+Số ngón chân tiêu giảm,đốt cuối mỗi ngón có bao sừng được gọi là guốc.

+Chân cao,trục ống chân,cổ chân,bàn chân và ngón chân gần như thẳng hàng với nhau.

+Di chuyển:diện tích tiếp xúc với đất hẹp nên chạy nhanh.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Một số loài chim thường đậu trên lưng và nhặt các loài kí sinh trên cơ thể động vật móng guốc làm thức ăn. Mối quan hệ giữa chim nhỏ và động vật móng guốc nói trên thuộc mối quan hệ

A. cộng sinh.

B. hợp tác.

C. hội sinh.

D. sinh vật ăn sinh vật khác.

Kiều Đông Du

Một sloài chim thường đậu trên lưng và nhặt các loài sinh trên cơ thể động vật móng guốc làm thức ăn. Mối quan hệ giữa chim nh động vật móng guốc nói trên thuộc mối quan h

A. Cộng sinh

B. Hợp tác

C. Hội sinh

D. Sinh vật ăn sinh vật khác

Kiều Đông Du

Một số loài chim thường đậu trên lưng và nhặt các loài kí sinh trên cơ thể động vật móng guốc làm thức ăn. Mối quan hệ giữa chim nhỏ và động vật móng guốc nói trên thuộc mối quan hệ

A. cộng sinh.

B. Hợp tác.

C. hội sinh.

D. sinh vật ăn sinh vật khác.

Kiều Đông Du

Một số loài chim thường đậu trên lưng và nhặt các loài kí sinh trên cơ thể động vật móng guốc làm thức ăn. Mối quan hệ giữa chim nhỏ và động vật móng guốc nói trên thuộc mối quan hệ

A. cộng sinh.

B. hợp tác.

C. hội sinh

D. sinh vật ăn sinh vật khác.

Loading...

Khóa học của OLM