Chương III- Điện học

Như Phạm

vẽ sơ đồ mạch điện như sau:giữa hai cực của nguồn điện 6V có Ampe kế,một bóng đèn,một công tắc mắc nối tiếp với nhau.Một vôn kế mắc song song với hai đầu bóng đèn

Như Phạm
Như Phạm 23 tháng 4 2016 lúc 17:26

cảm ơn nha

Bình luận (0)
Như Phạm
Như Phạm 23 tháng 4 2016 lúc 20:45

chắc đúng ko z

Bình luận (0)
Như Phạm
Như Phạm 23 tháng 4 2016 lúc 20:46

sao vẽ đc z

Bình luận (0)
Nguyễn Thế Bảo
Nguyễn Thế Bảo 26 tháng 4 2016 lúc 20:09

Mình vẽ trên này luôn mà, vẽ trực tiếp

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thế Bảo
Nguyễn Thế Bảo 23 tháng 4 2016 lúc 17:24

A K V

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Song Song

Câu 1. a. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm : nguồn điện là một acquy, hai bóng đèn mắc nối tiếp, một công tắc mở, một ampe kế A do cường độ dòng điện trong mạch chính, vôn kế V đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, vôn kế V1 do hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 1

b. Khi khóa K đóng lại thì vôn kế V chỉ 12V, vôn kế V1 chỉ 9V và ampe kế chỉ 1,5A. Tìm cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn                                                           

Câu 2. a.Vẽ sơ đồ mạch điện gồm : nguồn điện là một acquy, hai bóng đèn mắc nối tiếp, một công tắc mở, một ampe kế A do cường độ dòng điện trong mạch chính, vôn kế V đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, vôn kế V1 do hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 1, vôn kế V2 do hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 2

b. Khi khóa K đóng lại thì vôn kế V chỉ 9V, vôn kế V1 chỉ 6V và ampe kế chỉ 0.7A. Tìm cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN