Nguyễn Quang Nghị
14 tháng 1 2017 lúc 20:54

$\frac{7}{8}<\frac{X}{17-X}<1$ tính ra 8/9,9/10,10/11,11/12.

$\frac{n}{n+1}$ với n>7

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN