Nguyễn Thanh Hằng

Tình hình của Pháp ở Điên Biên sau cuộc tiến công thứ II của quân ta?  

A. Toàn bộ phân khu Nam bị tiêu diệt.  

B. Sân bay Mường Thanh bị khống chế, phân khu Nam bị tiêu diệt.  

C. Nhiều cao điểm phía đông phân khu Trung tâm đã bị mất, cầu tiếp viện hàng không bị khống chế.  

D. Phân khu Bắc tê liệt, phân khu Nam và phân khu Trung tâm bị bao vây chặt chẽ.

Phạm Thị Diệu Hằng
4 tháng 11 2019 lúc 16:20

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng

Sau khi xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm với 49 cụm cứ điểm với ba phân khu: Trung tâm, Bắc và Nam. Pháp - Mĩ coi Điện Biên Phủ là

A. pháo đài bất khả xâm phạm.

B. pháo đài mạnh nhất Đông Nam Á.

C. căn cứ quân sự mạnh nhất Đông Dương.

D. vị trí chiến lược mạnh nhất thế giới.

Nguyễn Thanh Hằng

Sau khi xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm với 49 cụm cứ điểm với ba phân khu: Trung tâm, Bắc và Nam. Pháp - Mĩ coi Điện Biên Phủ là

A. pháo đài bất khả xâm phạm.

B. pháo đài mạnh nhất Đông Nam Á.

C. căn cứ quân sự mạnh nhất Đông Dương.

D. vị trí chiến lược mạnh nhất thế giới.

Nguyễn Thanh Hằng

Trong đợt tấn công thứ nhất ở Điện Biên Phủ (13 - 17-3-1954), quân ta đã tấn công cứ điểm nào ở phân khu phía Bắc?

A. Him Lam.             

B. Độc Lập.           

C. Bản Kéo.           

D. Hồng Cúm.

Nguyễn Thanh Hằng

Trong đợt tấn công thứ nhất ở Điện Biên Phủ (13 - 17-3-1954), quân ta đã tấn công cứ điểm nào ở phân khu phía Bắc?

A. Him Lam.

B. Độc Lập.

C. Bản Kéo.

D. Hồng Cúm.

Nguyễn Thanh Hằng

Ngoài đồng bằng Bắc Bộ, nơi tập trung quân thứ hai của Pháp bị ta phân tán ở

A. Xênô.                    

B. Sơn La.             

C. Plâycu.             

D. Điện Biên Phủ.

Nguyễn Thanh Hằng

Ngoài đồng bằng Bắc Bộ, nơi tập trung quân thứ hai của Pháp bị ta phân tán ở

A. Xênô.

B. Sơn La.

C. Plâycu.

D. Điện Biên Phủ.

Nguyễn Thanh Hằng

Nước nào ở khu vực Đông Nam Á không bị biến thành thuộc địa của các nước đế quốc Âu - Mĩ trước chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

A. Xingapo 

B. Malaysia 

C. Thái Lan 

D. Inđônêxia

Nguyễn Thanh Hằng

Theo quy định của Hiệp định Giơnevơ (1954), ranh giới phân chia khu vực tập kết của quân đội nhân dân Việt Nam và quân viễn chinh Pháp ở Việt Nam là

A. Vĩ tuyến 13 

B. Vĩ tuyến 14 

C. Vĩ tuyến 16 

D. Vĩ tuyến 17

Nguyễn Thanh Hằng

Lực lượng quân Pháp do Nava làm Tổng chỉ huy bị ta phân tán ở thành nơi tập trung thứ ba và thứ tư ở

A. Xênô, Luông Phabang và Mường Sài.

B. sông Nậm Hu và Mường Sài.

C. Xênô và Mường Sài.

D. Luông Phabang và sông Nậm Hu

Nguyễn Thanh Hằng

Lực lượng quân Pháp do Nava làm Tổng chỉ huy bị ta phân tán ở thành nơi tập trung thứ ba và thứ tư ở

A. Xênô, Luông Phabang và Mường Sài.

B. sông Nậm Hu và Mường Sài.

C. Xênô và Mường Sài.

D. Luông Phabang và sông Nậm Hu.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN