Pé Shine

 Cho tâm giác ABD có góc B bằng 2 lần góc D, kẻ AH vuông góc với BD. Trên tia đối của tia BA lấy BE=BH. Đường thẳng EH cắt AD tại F. Chứng minh FH=FA=FD

Pé Shine
Pé Shine 9 tháng 3 2016 lúc 15:52

tam giác chứ không phải tâm giác ạ ... em nhầm ạ ^^ 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN