Ôn tập lịch sử lớp 7

Vương Quốc Anh

Vị Thượng Thư bộ Lại tài ba, giúp Bình Định Vương đánh tan giặc Minh, khôn khéo với sách lược "nhân trị", nổi tiếng vói câu "Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn - Lấy chí nhân thay cường bạo", là ai?

Vương Quốc Anh
8 tháng 3 2016 lúc 23:31

Các bạn chọn nha. Ai đúng tui tick. Gửi cả câu trả lời luôn nha.

Bình luận (0)
Ngô Thị Thảo May
9 tháng 3 2016 lúc 8:33

Nguyễn Chích

Bình luận (0)
Vương Quốc Anh
9 tháng 3 2016 lúc 12:58

Đáp án chính xác là Nguyễn Trãi.

Bình luận (0)
le thi thuy trang
11 tháng 3 2016 lúc 17:35

nguyễn trãi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN