Violympic Vật lý 7

Đông Thụy

Cho mạch điện như hình vẽ. Đèn 1 và đèn 2 đều giống nhau và đều ghi 6V

a/Số chỉ Ampe kế A là 0,3A. Cường đo dòng điện qua mỗi đèn là bao nhiêu?

b/Biết các đèn sáng bình thường. Tìm hiệu điện thế của nguồn điện?

+ - + - K Đ1

Ngu Nhất Lớp
Ngu Nhất Lớp 8 tháng 5 2017 lúc 19:01

Cường độ dòng điện tron đoạn mạch mắc nối tiếp là : I = I1 = I2

Nên I1 = I2 = 0,3A

Đèn sáng bình thường hiệu điện thế là 6V

Bình luận (3)
Quang Nhân
Quang Nhân 8 tháng 5 2017 lúc 20:18

@Ngu Nhất Lớp theo mình bạn nên trình bày rõ ràng nhé !!!

a) Ta có: I=I1=I2

Mà : I= 0.3A

=> I1=I2=0.3A

b) Ta có : U=U1=U2

Mà : U1=U2=6V

=> U= 6V

Chúc bạn học tốt thanghoa

Bình luận (2)
Nguyễn Ngọc Quân
Nguyễn Ngọc Quân 9 tháng 5 2017 lúc 16:22

a)Vì 2 bóng mắc song song nên: I1=I2=I3=0,3A

Vậy CĐDĐ chạy qua mỗi đèn là 0,3A

b)HĐT của nguồn điện là 6V

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN