Lê Quang Thế
10 tháng 1 2015 lúc 19:58

A= 0,10% B= 0,001 X B

B= 1000 X A

B= 10% C = 0,1 X C

C= 10 X B

Từ biểu thức B= 1000 X A ta có B hơn A 1000 - 1 = 999 lần

A là : 99,9 : 999 = 0,1

B là : 0,1 x 1000 = 100

C là: 10 x B = 10 x 100 = 1000

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Ba người bạn A, B, C cũng kiểm tra cân nặng. Biết rằng A nặng hơn B 3 kg nhưng lại nhẹ hơn C cũng 3 kg. Biết rằng cả ba bạn cân nặng thiếu 1kg thì đầy 100. Hỏi mỗi người bao nhiêu kg?

Pham Trong Bach

Ba người bạn A, B, C cũng kiểm tra cân nặng. Biết rằng A nặng hơn B 3 kg nhưng lại nhẹ hơn C cũng 3 kg. Biết rằng cả ba bạn cân nặng thiếu 1kg thì đầy 100. Hỏi mỗi người bao nhiêu kg?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN