Trung
29 tháng 10 2015 lúc 17:43

Tổng số phần bằng nhau: 1+2= 3 (phần)

Số bé là : 426 : 3 = 142

Số lớn là :  426 – 142 = 284

             ĐS : 284 và 142

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN