Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Sách Giáo Khoa

Một em học sinh đứng ở mặt đất cách tháp ăng ten 150m. Biết rằng em nhìn thấy đỉnh tháp ở góc \(20^0\) so với đường nằm ngang, khoảng cách từ mắt đến mặt đất bằng 1,5m. Hãy tính chiều cao của tháp ?

(Các kết quả tính độ dài, diện tích, các tỉ số lượng giác được làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba và các kết quả tính góc được làm tròn đến phút)

Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh 1 tháng 9 2020 lúc 16:09

Phương pháp giải

Sử dụng: Trong tam giác vuông, cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân tan góc đối.

Đặt tên như hình vẽ thì chiều cao của tháp là đoạn BD

Xét tam giác ABC vuông tại AAC=DE=150m;C^=200 nên

AB=150.tan⁡20∘≈54,596(m)

Chiều cao của cột ăng-ten là:

BD=AB+AD

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN