Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Nguyễn Hà Mi

1/tinh thần kháng chiên của nd ta đc thể hiện ntn hãy nêu dẫn chứng cụ thể 2/ thái độ của triều đình huế trước sụ xâm lược của pháp 3/nội dung các bản hiệp ước kí kết giữa triều đình hue vs phap

(cuộc kháng chiến chống pháp từ 1858-1884)

Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 16 tháng 3 2019 lúc 21:35

2. Thái độ của triều đình Huế trước sự xâm lược của thực dân Pháp:

Từng bước trao đất nước cho thực dân Pháp bằng các bản hiệp ước. Đấu tranh kháng chiến yêu ớt, mị dân. Bạc nhược, bảo thư ,bất lực.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN