Tia phân giác của góc

Sách Giáo Khoa

Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết \(\widehat{xOy}=100^0\). Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot' là tia phân giác của góc x'Oy. Tính \(\widehat{x'Ot},\widehat{xOt'},\widehat{tOt'}\) ?

Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 18 tháng 4 2017 lúc 12:01

Giải:

Hai góc xOy và x'Oy là hai góc kề bù mà = 1000 nên = 1800 - 1000 = 800.

Giải tương tự bài 33, ta được ,

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN