Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Sách Giáo Khoa

Trong những chuyển động sau đây ? Chuyển động nào là chuyển động đều, không đều ?

a) Chuyển động của đầu cánh quạt máy khi quạt đang chạy ổn định.

b) Chuyển động của ôtô khi khởi hành.

c) Chuyển động của xe đạp khi xuống dốc.

d) Chuyển động của tàu hỏa khi vào ga.

Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 10 tháng 4 2017 lúc 15:26

a) Là chuyển động đều.

b), c), d) là chuyển động không đều.

Bình luận (0)
Phan Nguyễn Hoàng Vinh
Phan Nguyễn Hoàng Vinh 10 tháng 4 2017 lúc 15:38

a) Là chuyển động đều.

b), c), d) là chuyển động không đều.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
Thien Tu Borum 10 tháng 4 2017 lúc 16:25

C2. Trong những chuyển động sau đây ? Chuyển động nào là chuyển động đều, không đều ?

a) Chuyển động của đầu cánh quạt máy khi quạt đang chạy ổn định.

b) Chuyển động của ôtô khi khởi hành.

c) Chuyển động của xe đạp khi xuống dốc.

d) Chuyển động của tàu hỏa khi vào ga.

Hướng dẫn.

a) Là chuyển động đều.

b), c), d) là chuyển động không đều.

Bình luận (0)
mai van chung
mai van chung 10 tháng 4 2017 lúc 20:43

a) là chuyển động đều,vì đầu cánh quạt quay với một vận tốc ổn định không đổi.

b) là chuyển động không đều,vì ô tô khi khởi hành có vận tốc càng ngày càng tăng tốc.

c) là chuyển động không đều,vì xe đạp khi xuống dốc có vận tốc càng ngày càng tăng tốc.

d) là chuyển động không đều,vì tàu hỏa khi vào ga có vận tốc càng ngày càng giảm tốc.

Bình luận (0)
Phan Thị Kim Xuyến
Phan Thị Kim Xuyến 6 tháng 7 2017 lúc 20:03

a là chuyển động điều; b,c,b là chuyển động không điều

Bình luận (0)
Thọ Đạt Trần
Thọ Đạt Trần 25 tháng 7 2017 lúc 13:06

a) Là chuyển động đều.

b), c), d) là chuyển động không đều

Bình luận (0)
nguyễn như Quỳnh
nguyễn như Quỳnh 31 tháng 8 2017 lúc 22:31

a) Chuyển động của đầu cánh quạt máy khi quạt đang chạy ổn định là chuyển động đều vì theo thời gian thì vận tốc cái quạt máy không đổi.

b) Chuyển động của ôtô khi khởi hành là chuyển động không đều vì ô tô khởi hành thì có vận tốc dần lớn lên => vận tốc thay đổi theo thời gian => Chuyển động của ôtô khi khởi hành là chuyển động không đều.

c)Chuyển động của xe đạp khi xuống dốc là chuyển động không đều vì khi đi xuống dốc thì dốc càng cao thì quán tính càng lớn mình sẽ càng đi nhanh hơn vận tốc bình thường.

d)Chuyển động của tàu hỏa khi vào ga là chuyển động không đều vì muốn dừng vào ga thì người lái tàu phải hãm phanh => vận tốc của tàu ngày càng chậm lại rồi dừng hẳn => Chuyển động của tàu hỏa khi vào ga là chuyển động không đều

Bình luận (0)
Trần Võ Lam Thuyên
Trần Võ Lam Thuyên 11 tháng 9 2017 lúc 7:02

Trong những chuyển động sau đây ? Chuyển động nào là chuyển động đều, không đều ?

a) Chuyển động của đầu cánh quạt máy khi quạt đang chạy ổn định. => Chuyển động đều

b) Chuyển động của ôtô khi khởi hành. => Chuyển động không đều

c) Chuyển động của xe đạp khi xuống dốc. => Chuyển động không đều

d) Chuyển động của tàu hỏa khi vào ga. => Chuyển động không đều

Bình luận (0)
nguyen thi vang
nguyen thi vang 14 tháng 9 2017 lúc 14:32

C2. Trong những chuyển động sau đây ? Chuyển động nào là chuyển động đều, không đều ?

a) Chuyển động của đầu cánh quạt máy khi quạt đang chạy ổn định.

b) Chuyển động của ôtô khi khởi hành.

c) Chuyển động của xe đạp khi xuống dốc.

d) Chuyển động của tàu hỏa khi vào ga.

Hướng dẫn.

a) Là chuyển động đều.

b), c), d) là chuyển động không đều.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN